≡ Menyu
simuka

Sei vanhu vakawanda kudaro parizvino vari kubata nepamusoro-soro misoro yezvemweya? Makore mashoma apfuura izvi handizvo! Panguva iyoyo, nyaya idzi dzaisekwa nevanhu vakawanda, dzichinzi hadzina maturo. Asi pari zvino, vanhu vazhinji vanonzwa vachikweverwa nemashiripiti kune idzi misoro. Pane chikonzero chakanaka cheizvi uye ndinoda kukutsanangurirai zvakadzama murugwaro urwu. Nguva yokutanga yandakasangana nemisoro yakadaro yaiva muna 2011. Panguva iyoyo ndakasangana nezvinyorwa zvakasiyana-siyana paInternet, izvo zvose zvakaratidza kuti kubva ku2012 taizopinda muzera idzva, chizvarwa chechishanu .Dimension yaizoitika. Chokwadika, ndakanga ndisingazvinzwisisi zvose izvozvo panguva iyoyo, asi rutivi rwomukati rwangu rwaisagona kuti zvandakarava nhema. Mu [...]

simuka

Sebastian Kneipp akambotaura kuti zvisikwa ndiyo yakanakisa pharmacy. Vanhu vazhinji, kunyanya vanachiremba vemazuva ano, vanowanzonyemwerera pamashoko akadaro uye vanosarudza kuvimba nemishonga yakajairika. Chii chaizvo chiri seri kwezvakataurwa naVaKneipp? Zvisikwa zvinonyatsopa mishonga yemusikirwo here? Unogona kunyatso kurapa muviri wako kana kuudzivirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana nemaitiro echisikigo uye nekudya? Seiko vanhu vakawanda vari kurwara nekufa negomarara, hosha yemoyo nesitiroko mazuva ano? Sei vanhu vakawanda kudaro vachibatwa negomarara, zvirwere zvemoyo uye sitiroko mazuva ano? Mazana emakore apfuura zvirwere izvi zvakanga zvisipo kana kuti zvakangoitika kashoma. Mazuva ano, zvirwere zvataurwa zvinopa ngozi huru, nokuti vanhu vasingaverengeki vanofa gore negore nekuda kwezvirwere izvi zvisiri zvechisikigo. [...]

simuka

Tese tine njere dzakafanana, hunyanzvi hwakafanana uye zvinogoneka. Asi vanhu vakawanda havazivi izvi uye vanonzwa vakaderera kana vakaderera kune munhu ane "intelligence quotient" yakakwirira, mumwe munhu akawana ruzivo rwakawanda muupenyu hwake. Asi zvingava sei kuti munhu ane njere kupfuura iwe. Tese tine uropi, chokwadi chedu, pfungwa uye kuziva. Tese tine hunyanzvi hwakafanana asi nyika inotitaurira zuva nezuva kuti kune vanhu vakasiyana (vezvematongerwo enyika, nyeredzi, masayendisiti, nezvimwewo) uye "vanhuwo zvavo". The intelligence quotient haitauri chinhu pamusoro pekugona kwechokwadi kwemunhu.Kana tine IQ yebsp. 120 saka tinofanira kugutsikana nechokwadi chokuti mumwe munhu ane IQ yakakwirira zvikuru kupfuura [...]

simuka

Vanhu vakawanda vari kushandisa zvino superfoods uye chinhu chakanaka! Nyika yedu Gaia ine chimiro chinonakidza uye chine simba. Mishonga yakawanda yemishonga nemishonga inobatsira yakakanganwika kwemazana emakore, asi mamiriro acho ari kuchinja zvakare uye maitiro ari kuwedzera kune mararamiro ane hutano uye kudya kwepanyama. Asi chii chaizvo chiri superfoods uye isu tinodzida chaizvo? Zvokudya chete zvine huwandu hwepamusoro hwezvinhu zvakakosha zvinogona kunzi superfoods. Superfoods yakapfuma muvhitamini, zvicherwa, antioxidants, enzymes, yakakosha uye isingakoshi amino acids. Ivo zvakare vakapfuma mu omega 3 uye 6 fatty acids uye vanogona kuve nechokwadi chekuti hutano hwako hunovandudza nekukurumidza. Saka ivo vakasikwa chaizvo uye yakakwirira vibrational zvokudya. Ini ndinoshandisa idzi superfoods mazuva ese! Ini pachangu ndanga ndichinwa [...]

simuka

Wakambova nemanzwiro iwayo ausina kujaira pane dzimwe nguva muupenyu, sokunge kuti chadenga chose chinotenderera pauri here? Kunzwa uku kunonzwa kune imwe nyika uye zvakadaro kumwe kunozivikanwa zvikuru. Kunzwa uku kwakaperekedza vanhu vazhinji hupenyu hwavo hwese, asi vashoma chete ndivo vakakwanisa kunzwisisa iyi silhouette yehupenyu. Vanhu vazhinji vanongosangana neichi chisinganzwisisike kwenguva pfupi uye kazhinji kazhinji iyi pfungwa inopenya inoenda isina kupindurwa. Asi zvinhu zvose zviri muchadenga kana kuti upenyu zvinokupoteredza here kana kuti kwete? Kutaura idi, upenyu hwose, chadenga chose chakakupoteredza. Wese munhu anogadzira zvake chokwadi! Iko hakuna general kana chokwadi chimwe chete, isu tose tinogadzira zvedu [...]

simuka

Vanhu vazhinji vanongotenda mune zvavanoona, mune 3-dimensionality yehupenyu kana, nekuda kweiyo isinga patsanurwe nzvimbo-nguva, mu 4-dimensionality. Iyi mifungo mishoma mirangariro inotirambidza kupinda munyika yatinopfuura fungidziro yedu. Nekuti kana tikasunungura pfungwa dzedu, tinoona kuti mukati mukati mezvakakomba zvinhu chete maatomu, maerekitironi, mapurotoni uye mamwe masimba ane simba aripo. Hatigoni kuona zvidimbu izvi neziso rakashama asi tichiziva kuti zviripo. Zvimedu izvi zvinozunguzika zvakanyanya (zvese zviripo zvinongove nesimba rekuzunguza) zvekuti nguva-yechadenga haina zvazvinoita pazviri. Zvimedu izvi zvinofamba nekumhanya zvekuti isu vanhu tinongozviona sekuomarara 3 dimensionality. Asi pakupedzisira zvose zvinosvika [...]

simuka

Muzviitiko zvakawanda muupenyu, vanhu vanowanzozvibvumira kutungamirirwa vasingaonekwi nepfungwa dzavo dzeudyire. Izvi zvinonyanya kuitika kana isu tinoita negativity chero chimiro, kana isu tine godo, makaro, ruvengo, shanje etc. uyezve paunotonga vamwe vanhu kana zvinotaurwa nevamwe vanhu. Nokudaro, nguva dzose edza kuchengetedza mafungiro asina rusaruro kuvanhu, mhuka uye zvisikwa mumamiriro ose ehupenyu. Kazhinji pfungwa dze egoistic dzinoonawo kuti tinonyora zvinhu zvakawanda zvakananga sezvisina maturo pane kubata nemusoro wenyaya kana izvo zvataurwa zvinoenderana. Chero ani anorarama pasina rusaruro anoputsa zvipingamupinyi zvepfungwa! Kana tikakwanisa kurarama tisina rusaruro, tinovhura pfungwa dzedu uye tinogona kududzira nekugadzirisa ruzivo zviri nani. Ndinoziva kuti hazvingave nyore kuzvisunungura kubva kune yako ego, [...]